Công văn nhập cảnh cho người nước ngoài có cần thiết?

Giấy tờ nhập cảnh cho người nước ngoài tại Việt Nam được hiểu là một tài liệu được Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Khi có thư chính thức, người nước ngoài có thể xin visa Việt Nam tại đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài hoặc cửa khẩu Việt Nam và các sân bay quốc tế. Nhưng tôi cần làm gì để xin thư nhập cư cho người nước ngoài? Hãy đến Visa Di trú để được tư vấn.

Nếu bạn muốn có một giấy tờ di trú cho người nước ngoài vào Việt Nam, các tổ chức, cơ quan hoặc cá nhân mời, hãy bảo đảm cho người nước ngoài nộp đơn xin nhập cư cho người nước ngoài tại Cục Quản lý Xuất nhập khẩu. bối cảnh. Nếu được chấp thuận, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ cấp một công văn gọi là thư nhập cảnh.

Công dân nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam, hội thảo, du lịch … phải có visa để vào Việt Nam. Để cấp visa có hai cách: một là bạn có thể xin visa tại sân bay Việt Nam khi bạn đến, và bạn có thể đến một đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài mà bạn đang ở để xin visa. Nhưng để cấp visa, phải có một công văn chính thức từ Cục quản lý xuất nhập cảnh.

> Xem thêm Thủ tục xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài

 

Sự cần thiết cho một lá thư nhập cảnh cho người nước ngoài là gì?

Để giúp bạn xin visa nhập cảnh nhanh chóng và thuận tiện, chúng tôi sẽ yêu cầu công văn chính thức từ Cục quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam cho phép người nước ngoài vào Việt Nam nhưng cần cung cấp các thông tin sau:

  • Họ và tên
  • Hộ chiếu
  • Ngày sinh
  • quốc tịch
  • Ngày nhập
  • Lấy visa ở đâu

Nếu được Cục quản lý xuất nhập cảnh chấp thuận cho người nước ngoài vào Việt Nam, chúng tôi sẽ gửi cho bạn giá công văn nhập cảnh qua email cho bạn.