Nếu đơn xin visa Pháp của bạn bị từ chối thì sao?

Nếu những gì đơn xin visa Pháp của bạn bị từ chối? Bạn có quyền nộp đơn xin xét thị thực? “

Nếu đơn xin visa Pháp của bạn bị từ chối thì sao?  Bạn có quyền nộp đơn xin xem xét lại thị thực Pháp?  Nếu có, làm thế nào để làm điều đó?

Dưới đây là thông báo chính thức từ Đại sứ quán Pháp.

  • Trong trường hợp từ chối cấp visa Pháp, người xin thị thực sẽ nhận được một lá thư thông báo lý do từ chối và làm thế nào để xin xem xét nếu muốn.
  • Sau khi có quyết định từ chối visa, nếu người xin thị thực có đơn xin xét duyệt được gửi đến Bộ Visa (qua email hoặc qua Bưu điện), Đại sứ quán Pháp sẽ xem xét đơn.
  • Việc không có câu trả lời của đại sứ quán trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận lại đơn có nghĩa là quyết định từ chối cấp visa cho Pháp ban đầu vẫn như cũ.

Đối với cách thức và thời gian của thủ tục xem xét tại Ủy ban Xem xét về các quyết định từ chối thị thực đến Pháp, người nộp đơn phải dựa trên các hướng dẫn trong thư từ chối nhận thị thực nhận được. từ Cục Visa.

Tất nhiên, không ai muốn xin visa và bị từ chối.  Đối với điều đó, bạn nên cẩn thận ngay từ khi chuẩn bị các tập tin.

Nếu bạn muốn xin visa du lịch Pháp, xem thông tin bài viết Khi xin visa đi Pháp du lịch cần lưu ý những gì?

Nếu bạn muốn xin visa làm việc tại Pháp, hãy tìm hiểu về hồ sơ ở đây 

Không chỉ cung cấp cho bạn thông tin về hồ sơ, mà còn cung cấp cho bạn thông tin hữu ích, mẹo để cải thiện giá trị và đảm bảo hồ sơ của bạn.  Nếu bạn gặp khó khăn trong việc hiểu và xin visa Pháp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng.